Daerim Saint Mary’s Hospital

เริ่มจากตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยไม่ต้องจองคิว พร้อมทั้งเข้ารับฟังผลตรวจไปจนถึงเข้ารับการปรึกษาได้ โดยล่าสุดมีการนำเข้าเครื่องถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อตรวจทรวงอกได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรงมะเร็งนั้นอาจได้รับความเครียดหรือความไม่สบายใจ
อาจมีการนึกถึงความตายขึ้นมา ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่จำนวนมาก

สำหรับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลแทริมนั้น สามารถเข้าไปใช้บริการได้แม้ไม่มีการนัดเอาไว้ โดยจะมีการตรวจทรวงอกเบื้องต้นภายในวันดังกล่าว หากมีการค้นพบสิ่งปกติจะทำการตรวจอวัยวะภายในให้อีกครั้ง แต่จะสามารถเข้าไปรับฟังผลตรวจได้ในอีก 2 วันถัดไป หลังจากมีการยืนยันแล้วว่าพบมะเร็งเต้านมจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ภายใน 1 สัปดาห์

และเพื่อทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีการใช้เครื่องถ่ายทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งมีความความแม่นยำในการตรวจโรคมะเร็งได้มากกว่าเครื่องมือแบบเก่าจาก 62% มากถึง 87% เลยทีเดียว

โดยในการผ่าตัดนั้นจะให้แพทย์ผู้รักษาและศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมตกแต่งเข้าห้องผ่าตัดพร้อมกันตั้งแต่แรก เพื่อที่จะได้ปรึกษาว่าควรซ่อนรอยแผลอย่างไร รวมถึงเมื่อมีการตัดชิ้นส่วนออกไปแล้วจะศัลยแพทย์จะต้องเป็นผู้ผ่าตัดเพื่อรักษารูปทรงของหน้าอกเอาไว้ได้อย่างเหมาะสม หรืออาจจะมีการใช้ซิลิโคนเสริมเข้าไปเพื่อทดแทน เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยหลังจากเข้ารับการผ่าตัด

 

 

 

 

เนื้อหาและภาพประกอบจาก ChosunMedia และ Daerim Saint Mary’s Hospital