คุณหมอ ยู วอน-มิน (DR. WON-MIN YOO)
ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลศัลยกรรมเดอะเอ็ม (THE M Plastic Surgery)

ประวัติโดยย่อ

 • จบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเซเวอร์แรนซ์ คังนัม, มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • ศาสตราจารย์ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเซเวอร์แรนซ์, มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • หัวหน้าแผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเซเวอร์แรนซ์ คังนัม, มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • กรรมการสมาคมศิษย์เก่ารุ่นที่ 27 มหาวิทยาลัยยอนเซ
 • ศาสตราจารย์แลกเปลี่ยน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
 • สาขาศัลยศาสตร์ต่อยอด สมาคมการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ ประเทศเกาหลีใต้
 • สมาชิกตลอดชีพสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง ประเทศเกาหลีใต้ (KSPRS)
 • สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงาม ประเทศเกาหลีใต้ (KSAPS)
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดแก้ไขกะโหลกศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้
 • แพทย์ที่ปรึกษา สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศัลยกรรม Mei lai ประเทศจีน
 • รางวัล young surgeon scholarship จากสมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง สหรัฐอเมริกาเนื้อหาและภาพประกอบจาก THE M Plastic Surgery 
เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย www.wonjungnim.com
ติดตามข่าวสารด้านศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีใต้กับเราได้ที่
Facebook www.facebook.com/wonjungnim
Line @Wonjungnim