ทีมแพทย์โรงพยาบาลนานะ

คุณหมอ ฮง ซอง-แทค (DR. SEONG-TAEK HONG)
ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ (Nana Plastic Surgery)

ประวัติโดยย่อ

 • แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง / ปริญญาโทสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์
 • จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลี
 • ศัลยแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหลี
 • บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ แผนกศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยเกาหลี
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง แผนกผู้ป่วยนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหลี
 • งานวิจัยที่ IWK HEALTH CENTRE ประเทศ แคนาดา
 • สมาชิกสามัญ สมาคมวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญ สมาคมวิชาการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงาม แห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญสมาคมวิชาการศัลยกรรมใบหน้าแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญสมาคมวิจัยการศัลยกรรมตกแต่งตาแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญสมาคมวิจัยการศัลยกรรมตกแต่งจมูกแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญสมาคมวิจัยการศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญสมาคมวิจัยการศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี
 • สมาชิกสามัญสมาคมวิชาการจุลศัลยกรรม(การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์) แห่งประเทศเกาหลี

เนื้อหาและภาพประกอบจาก Nana Plastic Surgery
เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย www.wonjungnim.com
ติดตามข่าวสารด้านศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีใต้กับเราได้ที่
Facebook www.facebook.com/wonjungnim
Line @Wonjungnim